Om författarna

Under många år arbetade Alexandre Arnbäck och Trevor Pavitt i stora internationella banker och privatbanker. Som bankanställda kände de sig frustrerade av kraven att ständigt öka bankens lönsamhet genom att sälja fler och fler produkter till sina kunder, oftast utan att för den skull öka lönsamheten för investeraren. De bestämde sig därför istället för att göra gemensam sak och finna bästa möjliga lösning för sina kunder.

Tillsammans grundade de Lyra, som oberoende förmögenhetsrådgivare hjälper de investerare att uppnå deras allra viktigaste mål. Genom att fokusera på att förstå sina klienters behov och att samarbeta med en grupp av experter, tar de fram skräddarsydda finansiella planer. I dessa integreras alla aspekter av förmögenhetsförvaltning, så som skatt- och arvsplanering samt välgörenhetsfrågor.

I sin bok hjälper de investerare att förstå de finansiella marknadernas mekanismer och hur man tar kontrollen över och skyddar sin portfölj.